SANAT NEDİR?

by:

SANAT/TARİHYAŞAM

Sanat; bir duyguyu, düşünceyi ve hissi yansıtma eylemidir. Bu eylem birçok şekilde olabilir heykel, resim, müzik, tuval belki söz vb. pek çok şey sanatı ifade etmek için kullanılabilir. Sanat aynı zamanda topluma, insana kısaca her şeye var olabilmektedir. Sanat bir bakıma doğaya verilen bir tepkidir. İnsanların duygularını bir şekilde başkalarına aktarma ve yansıtma eylemidir. Konuyu biraz daha açabiliriz bu noktada. Peki her güzel şey sanat mıdır? Sanat tam olarak nedir? İyinin ve güzelin ötesinde şeyler sanat kavramını alabilir mi? Bu ve bunun gibi bir çok soru geçmişten günümüze hala tartışılmaktadır. Birçok fikir ve düşünce öne atılmıştır. Estetik ve ahlak felsefecisi Hemsterhuis’in fikri şu yöndedir; güzel bize en çok haz veren şeydir. Bize en çok hazzı ise, en kısa sürede kafamızda en çok düşünce yaratan şey verir. Güzelde haz duymak demek, insanın en üst düzeyde bunu bilmesi demektir. Çünkü insana en kısa sürede en çok sayıda algıyı ve sezgiyi sağlayan şey budur. Bu ve bunun gibi bir çok fikir sayesinde ilk çağlardan beri sanat hakkında çok fazla fikir ve düşünce öne çıkmıştır. Ve çıkmaya devam etmektedir. Burada devreye sanat tarihi girmektedir. Sanat tarihi ile birlikte sanatın aşamaları ve amaçları daha iyi anlaşılabilir. Antik Yunan ve Roma sanatını anlamak için Klasizme bakmak gibi, ona karşı tepki olarak çıkan ve daha tepkisel daha duygusal olan Barok’a bakmak gibi, ya da daha çok tarihsel konulara bakmak ve dünya siyasetini anlamak için Romantizme bakmak gibi, ve son olarak insanları, bunun yanında endüstriyel gelişimi anlamak için realizme bakmak gibi… 

Görüldüğü üzere sanat her yerde insanların ve olayların anlatımı için kullanılmıştır ve insanlık var olduğu sürece devam etmektedir. Bir esere bakarak onu anlamanın verdiği hazza inanan biriyim. Bu bir insanın doğayı anlamasına eş değer bir şey olduğuna inanıyorum. Amacım, bunu başka insanların da yaşamasını sağlamak ve bu yüzden bu seriye başlıyorum. Belirli periyotlarla Van Goghtan Gustav Klimte, Picassodan Edouard Manete, ünlü eserleri, ünlü tabloları ve ünlü olayları anlatacağız ve birlikte anlayacağız. Bu heyecanlı yolculukta hem dünya tarihine hakim olacağız hem doğayı, sanatı anlamanın hazzını birlikte yaşayacağız…

Sanatın bol, hoşgörünün eksik olmadığı bir dünyaya uyanmak dileğiyle! 

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Sanat_tarihi
Kaynak: https://www.tarihlisanat.com/sanat-tarihi-nedir-html/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir